ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОДЕЛИТЕ ОВУ СТРАНУ:

План јавних набавки за 2017. годину

Јавна набавка - Студијско путовање

Обавештење о закљученом уговору о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење студијског путовања

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење студијског путовања

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

Позив за подношење понуда за набавку услуга – извођење студиијског путовања

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - извођење студиијског путовања

Јавна набавка - Електична енергија

Обавештење о закљученом уговору о додели уговора у отвореном поступку јавне набавкe добара - електрична енергија

Одлука о додели уговора у отвореном поступку за набавку добара - електрична енергија

Конкурсна документација за подношење понуда за набавку добара - електрична енергија

Позив за подношење понуда за набавку добара - електрична енергија


Јавна набавка - Извођење eкскурзијa

Обавештење о закљученом уговору о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – звођење екскурзије

Обавештење о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије

Одлука о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде - извођење екскурзије

Измена и допуна конкурсне документације - извођење екскурзије

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга – извођење екскурзије

Конкурсна документација - Јавна набавка услуга - извођење екскурзије

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки за 2016. годину

Измене и допуне правилника о јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама

Јавна набавка - Електична енергија

Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија

Одлука о додели уговора - електрична енергија

Конкурсна документација за подношење понуда за набавку добара - електрична енергија

Позив за подношење понуда за набавку добара - електрична енергија

Јавна набавка - Извођење eкскурзијa

Обавештење о закљученом уговору у отвореном посупку јавне набавке услуга - извођење екскурзије

Одлука о додели уговора - извођење екскурзије

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга – извођење екскурзије

Конкурсна документација - Јавна набавка услуга - извођење екскурзије

Јавна набавка - Физичко обезбеђење

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – физичко обезбеђење

ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга – физичко обезбеђење

Конкурсна документација - физичко обезбеђење

Јавна набавка - Електична енергија

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – Електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци у отвореном поступку – извођење екскурзије

Позив за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

Конкурсна документација - Јавна набавка добара - електрична енергија

Јавна набавка - Извођење екскурзија

ЈН_Екскурзија_Измена

Конкурсна документација - Јавна набавка услуга "Извођење екскурзије"

Позив за подношење понуда - извођењe излета, екскурзија, наставе у природи за ученике

Позив за подношење понуда за набавку услуга – извођење екскурзије, у отвореном поступку јавне набавке

Јавна набавка - Санација свечане сале

Позив за подношење понуда за набавку радова – санација свечане сале

Конкурсна документација - Јавна набавка радова "Санација свечане сале"

© Девета гимназија - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.